1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav histologie a embryologie
02.04.2014

Základní informace o ústavu

Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze

Albertov 4

128 00  Praha 2


přednosta: doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

sekretariát: Ivana Bucková

telefon: 224 968 125

fax: 224 919 899

e-mail: histol@lf1.cuni.cz